TESLA - Arved

Raha: 7 081 985 081 412.33 €

Firma TESLA arved. Firmal on kohustus tasuda järgnevad arved. Arve koostatakse nädala kohta. Arve tasumine.

Arve: 20240719

Nimetus Kogus Hind Info Summa
Elekter 45200000000 kWh 0.12 €/kWh 5 528 299 000.00 €
Küte 24000000000 kWh 0.10 €/kWh 2 400 000 000.00 €

Kuulub tasumisele: 7 928 299 000.00

Arve: 20240718

Nimetus Kogus Hind Info Summa
Elekter 129950000000 kWh 0.11 €/kWh 14 813 565 500.00 €
Küte 69000000000 kWh 0.10 €/kWh 6 900 000 000.00 €

Kuulub tasumisele: 21 713 565 500.00

Arve: 20240717

Nimetus Kogus Hind Info Summa
Elekter 124300000000 kWh 0.12 €/kWh 14 659 772 500.00 €
Küte 66000000000 kWh 0.10 €/kWh 6 600 000 000.00 €

Kuulub tasumisele: 21 259 772 500.00

Arve: 20240716

Nimetus Kogus Hind Info Summa
Elekter 129950000000 kWh 0.13 €/kWh 16 884 742 500.00 €
Küte 69000000000 kWh 0.10 €/kWh 6 900 000 000.00 €

Kuulub tasumisele: 23 784 742 500.00

Arve: 20240715

Nimetus Kogus Hind Info Summa
Elekter 135600000000 kWh 0.15 €/kWh 20 754 653 500.00 €
Küte 72000000000 kWh 0.10 €/kWh 7 200 000 000.00 €

Kuulub tasumisele: 27 954 653 500.00

Kokku: 102 641 033 000.00 €

[4/10]

Arve muutub makstavaks järgneva nädala alguses.
Arve koostatakse ühe nädala kohta.
Arvet saab maksta firma omanik firma kontol oleva rahaga.
Kümne maksmata arve täitumisel makstakse arved automaatselt ja lisatakse juurde viivist 10% arvel olevast summast.

Finance veebimäng - Kauplemisel põhinev veebimäng. Osta ja müü õigel ajal. Arenda firmat. Kogu raha ja saa rikkaks. Teeni kauplemiselt. Aktsiaturg.