Finance

Kauplemisel põhinev veebimäng

Lugu

Sul on taskus oma viimased 9000 eurot ja suur soov teenida esimene miljon.

Firma/Ettevõte

Igal mängijal on võimalus luua omale uus ettevõte või siis osta aktsiatega üle kellegi teise loodud firma.

Alustaval firmal on 10 000 aktsiat. Esimesed aktsiad saab firma asutaja oma kontole. Edaspidi firma arenedes aktsiate arv suureneb. Uued aktsiad lisanduvad firma kontole ja enmin aktsiaid omav osanik saab need sealt müüki panna.
Firma tasemed (vara):
 • Tase 1 - 0€ = 10 000 aktsiat
 • Tase 2 - 100 000€ = 100 000 aktsiat
 • Tase 3 - 500 000€ = 250 000 aktsiat
 • Tase 4 - 1 000 000€ = 400 000 aktsiat
 • Tase 5 - 5 000 000€ = 500 000 aktsiat
 • Tase 6 - 10 000 000€ = 600 000 aktsiat
 • Tase 7 - 50 000 000€ = 700 000 aktsiat
 • Tase 8 - 100 000 000€ = 800 000 aktsiat
 • Tase 9 - 500 000 000€ = 900 000 aktsiat
 • Tase 10 - 1 000 000 000€ = 1 000 000 aktsiat
Tasemel madalamaks laskudes aktsiate kogus ei vähene ja saades uuesti juba varasemalt saavutatud taseme aktsiate arv ei suurene.

Firma osanik(oleneb määratud protsendist) saab osta firmale ameteid.
Ameti ostmisel peab olema ostetud ka ametile vajalik hoone.
Ameti ostmisel läheb raha maha firma arvelt.
Kõik mängijad saavad igas firmas valida omale ameti töötamiseks.
Igas firmas võib olla ametite valik ja palk erinev.
Palk makstakse kord tunnis ja palga suuruse määrab firma osanik.
Palka saab ka mängust offline olles.

Arved koostatakse firmadele jooksvalt nädala koht.
 • Arve koostatakse töötajate palkade ja robotite maksudest.
 • Arve maksmisel läheb raha maha firma arvelt.
 • Arve muutub makstavaks järgneva nädala alguses.
 • Arvet saab maksta firma omanik firma kontol oleva rahaga.
 • Kümne maksmata arve täitumisel makstakse arved automaatselt ja lisatakse juurde viivist 10% arvel olevast summast.

Dividende saab maksta firmas "Tehingud aktsiatega" lehel
 • Dividende saavad kõik selle firma aktsiaid omavad mängijad. Saadav summa sõltub aktsiate kogusest.
 • Makstav raha läheb maha firma arvelt.
 • Firma arvel peab olema raha rohkem dividendi hinnast korrutatud aktsiate kogusega kokku.

Kui sul on juba teenitud 10 000 €, siis on sul võimalus luua omale firma.
Firma loomiseks mine LISA FIRMA lehele.
Uues firmas tuleks esimese asjana osta mõni hoone. Hooned annavad firmale juurde ameteid.
Peale hoone ostmist on sul võimalus osta firmale ametid. Ametite valik on firma omaniku oma teha. Ei pea kõiki ostma.
Peale ameti ostmist tuleb määrata ametile palk. Palgast oleneb palju saab firma kasumit. Töölisele vähem makstes teenib firma rohkem kasumit.

Firma vajab hooneid töölistele ja tootmisele.
Iga hoone annab juurde erinevaid ameteid.
Hooneid ostes ja müües on võimalus mõjutada aktsia hinda ja hoida firma arvel olevat raha kinnisvaras.
Igal hoonel on oma halduskulu elektri ja kütte näol. Elekter on päriselu elektribörsi järgi ja arvestatakse iga tund. Hinda saab jälgida veebilehel Elektri börsihind reaalajas. Küttehind sõltub mängus olevast turust.

 • Ametid: Firmad saavad kasumit palkadelt. Kasumi suurus oleneb firma omanikust. Makstes töölisele vähem, saab firma rohkem kasumit.
 • Tootmine: Valminud toodang on soovitatav müüa hea hinnaga.
 • Robotid: Tootmises tuleb kasutada roboteid
  • Robotite võimsus:
   • R 1000 on võrdne ühe töötajaga
   • R 2000 on võrdne kahe töötajaga
   • R 3000 on võrdne kolme töötajaga
   • R 4000 on võrdne nelja töötajaga
   • R 5000 on võrdne viie töötajaga
  • Kui erinevaid tooteid on töötajatest ja robotitest rohkem, siis töötaja võib tühjalt oodata toorme puudumisel ja siis tootmist ei toimu
 • Toormega kauplemine: Tootmise all on võimalus osta oma lattu toormeid ja siis neid hiljem turule tagasi müüa. Osta odavalt ja müü kallimalt.

 • Ladu: Laohoonetest sõltub toorme ja toodangu ladustamise hulk.
  Tootmisel peab olema vähemalt 1 laohoone.
 • Toormed: Toormete hinnad sõltuvad turust.
  Toorme puudumisel ei saa töötajad toodet toota ja istuvad oma tunnid tühja.
 • Toodang: Toodangu hinnad sõltuvad turust.
 • Tootmine: Toodangu tootmine võtab aega 1 tund.
  Tootmist teevad firmas olevad töötajad ja robotid.
  Tootmisel ei pea olema tööl ühtegi töötajat.
  100% täidetud laos tootmist ei toimu.
  Erinevate toodete puhul toodetakse toodet juhuslikus järjestuses.
 • Raha teenimine: Valmis toodangu müümisel läheb saadud tulu firmale.

Töötajad on teised mängijad, kes on firmas omale ameti valinud ja saavad palka sellelt.
 • Töötajaid on võimalik vallandada.
 • Töötajatele on võimalus maksta preemiat firma kontolt.
Head mängimist!
Finance veebimäng - Kauplemisel põhinev veebimäng. Osta ja müü õigel ajal. Arenda firmat. Kogu raha ja saa rikkaks. Teeni kauplemiselt. Aktsiaturg.